Ako MBF funguje


Hlavná filozofia MBF® systémuIdeálna pozícia ľudského teľa

Ľudské telo má svoju originálnu, pôvodnú pozíciu (svalovo/skeletovú), ktorá je po narodení ideálna (samozrejme, len vtedy, pokiaľ nie sú vrodené vady). Telo je prirodzené, bez akýchkoľvek bolestí. Okrem tzv. vrodeného kongenitálneho defektu, každý z nás sa narodí s dokonalým „designom“. Ale v priebehu času, vplyvom okolia, životného štýlu a ďalších faktorov, začína pomaly ale isto pretransformovávať svoje telo z pohľadu posturálneho. Je dôležité si uvedomiť, že to nie je vec starnutia, ktorá to spôsobuje. Telo sa vzdiaľuje od svojho pôvodného štrukturálneho „designu“ a eventuálne sa vzdiali natoľko, že sa začínajú objavovať príznaky diskomfortu a bolesti, ako indikátor, že sa v tele niečo deje!


Posturálne cviky MBFŽivot s bolesťou

Bolesť a život s bolesťou sa stala v dnešnej dobe štandardom. Stala sa súčasťou nášho životného štýlu. Je skoro nemožné nájsť takého človeka, ktorý by nezažil bolesť pohybového ústrojenstva, natiahnutie, zranenie, diskomfort, stuhnutie svalov atď. Mnoho ľudí sa naučilo akceptovať tieto signály a problémy a berú ich samozrejme ako každodennú súčasť práce, športu a ich života všeobecne. Mnoho starších ľudi si to vysvetľuje tým, že je to procesom starnutia. Avšak, nie je to pravda, pretože mnoho mladých generácií v súčasnej dobe trpí podobnými a niekedy i závažnejšími pohybovými problémami, ďaleko viac než staršie ročníky! Ako je to možné? Je to vplyvom životného štýlu a zanedbávaním jednoduchých signálov tela, ktoré nám telo roky vysiela a my ich ignorujeme.