Časté otázky


Často kladené otázky o MBF® systéme a MBF® cvikoch


Pre koho je MBF® program vhodný?
Ako dlho trvá? Kedy ucítim prvé  zmeny?
Čo je MBF®  „UPDATE“  a prečo je taký dôležitý?
Aký je „ideálny“  časový horizont MBF® update?
Ako často je nutné cvičiť MBF® program?
Musím cvičiť cviky v danom poradí?
A čo bolesť počas cvičení? Čo keď ju cítim?
Budem pociťovať svalovú únavu a istý diskomfort po cvičení?
Môžem pokračovať  i v iných aktivitách?

Je možné začleniť ďalšie alternatívne metódy?
A čo konvenčné medicínske postupy?

Aké najčastejšie problémy (chyby) nastávajú u klientov?
Čo keď sa počas vyšších levelov MBF® cvikov zraním?

Ako  prebieha  samotný proces, keď  mám záujem  o MBF® program?
Aká je  Vaša garancia, že MBF® bude fungovať?

 

Pre koho je MBF® program vhodný?
Prakticky pre všetky osoby, bez ohľadu na vek (min. vek je 6 rokov) a zdravotný stav. Je určený pre osoby, ktoré chcú vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk a nechcú byť závislí na pomoci ostatných. Je určený pre osoby, ktoré majú vôľu a disciplínu cvičiť cviky - a to denne!!! Ostatní, ktorí hľadajú rýchlu odpoveď ako sa zbaviť zdravotných a pohybových problémov bez vlastného pričinenia a každodenného úsilia, pre nich MBF® bohužiaľ určite nie je.

 

Ako dlho trvá, kedy ucítim prvé zmeny (zlepšenie) a ústup symptómov?

To sa odlišuje u každého klienta, ale prvé pozitívne reakcie a pocity sú prakticky patrné už po prvom odcvičení MBF® menu. Aby bol klient úplne bez symptómov, záleží na tom, aký má závažný problém a ako dlho má daný problém! Je tiež dôležité pochopiť, že posturálny problém vznikal často mnoho rokov, a tak nejakú dobu potrvá jeho odstránenie. Ale všeobecne povedané, po cca. 6-8 MBF® menu, sa klient dostane do situácie bez citeľných symptómov. V tejto situácii dostáva tzv. udržiavací program.

 

Čo je MBF® „UPDATE“ a prečo je taký dôležitý?
MBF® update, je situácia, kedy efektivita  MBF® menu sa znižuje a za určitý čas program prakticky stratí účinnosť. Je to rovnaké ako pri cvičení v posilňovni, kedy každý, i najlepší program musí byť po určitej dobe nahradený novým tak, aby znovu „šokoval“ telo. Je teda  nevyhnutné a kritické  pre zachovanie kontinuity progresu  updatovať program a nahradiť ho novým!!! Telo je na vyššej a lepšej štrukturálnej úrovni a preto potrebuje  nový impulz. Avšak po určitej dobe je telo  tak štrukturálne stabilné a silné, že už žiadny UPDATE nepotrebuje  a klientovi  je daný udržiavací program. V tom je unikum a sila MBF® systému.

Ďalej, z hľadiska UPDATE je potrebné pochopiť  i  filozofiu MBF® systému. Pri navrhovaní prvotných MBF® menu cvikov, je tu určitá priorita, pre odstránenie štrukturálnych problémov. Tzv. vysoko prioritné oblasti majú vždy prednosť pred minoritnými! Akonáhle sa odstránia kľúčové posturálne problémy, často na povrch vyplynú  skryté problémy, ktoré tu boli mnoho rokov, ale boli maskované  väčšími disfunkciami! Tie je potom nutné odstrániť MBF® updatom. Tak ako sa telo  vyvíja a pozitívne mení, je nutné i updatovať MBF® menu cvikov!

 

Takže, ten kto neprevedie MBF® update včas, predovšetkým pri prvých  leveloch MBF® menu cvikov, môže po určitej dobe  zase „skĺznuť“  naspať  do situácie posturalných problémov. Staré disfunkcie sú totiž stále silnejšie než  pozitívne impulzy z MBF® menu, ktoré nie sú  včas nahradené novým  a silnejším programom MBF®. Update je teda veľmi dôležitý! 

 

Aký je „ideálny“ časový horizont MBF® update, pre maximálnu efektivitu celého systému?

- 2. MBF® menu cvikov  - cca o 10  dní po  obdržaní a pravidelnom cvičení 1 menu
- 3.  MBF® menu  - cca o 14 dní po obdržaní 2. menu
- 4.  MBF® menu  - cca o 14 dní  po obdržaní 3. menu
- 5.  MBF® menu  - cca 21 dní po obdržaní 4. menu
- 6. MBF® menu   - cca 21 dní  po obdržaní 5. menu
- 7. MBF® menu  - cca 1 mesiac po obdržaní 6. menu
- 8. MBF® menu  - cca 1 mesiac po obdržaní 7. menu
- udržiavací program 1 x za cca niekoľko mesiacov (je to veľmi individuálne)

 

Naším cieľom je odstrániť u klienta čo najskôr bolesti a chronické stavy, čo v priemere môže trvať až 8 menu (niekedy  menej) máme výsledky, kedy po 1 - 2 menu, je klient prakticky bez akýchkoľvek symptómov - a inokedy dlhšie, (čo je individuálne) tak, aby už nebol závislý na pravidelnom MBF® update. Samozrejme, jeho telo nie je ešte v 100% ideálnej  štrukturálnej pozícii, ale v tejto situácii (bez akejkoľvek chronickej bolesti), začína cvičiť tzv. udržiavací program, kedy sa  dostáva  bližšie k ideálnemu   svalovo-skeletovému stavu. To však vyžaduje čas, pravidelné a kvalitné cvičenie  a pravidelný update MBF® menu v prvých leveloch!

 

Ako často je nutné cvičiť MBF® program a koľko času mi to zaberie?
Ideálne je 1x denne, buď ráno alebo večer. Avšak možu nastať situácie, kedy  nevyjde čas na cvičenie. Pre efektivitu MBF® systému – je minimum 5 x týždenne. Čo sa týka času na cvičenie, všetko závisí na dĺžke programu. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí medzi 25 - 40 min. denne.  

 

Musím cvičiť cviky v danom poradí alebo ich môžem cvičiť podľa svojho,
ako chcem?

Sekvencia a poradie cvikov  je veľmi dôležité. Poradie má svoj zmysel  a je základom a jadrom MBF® systému! Pre  maximálnu  efektivitu je nutné cvičiť program v presne  stanovenom poradí, a to celý -  od začiatku až  dokonca.

 

A čo bolesť počas cvičení? Čo keď ju cítim?

Žiadna bolesť pri  správne  navrhnutom programe a správne prevedenom cviku  nie je. Avšak ľudia si často pletú bolesť   so svalovou únavou resp. so silnou preťahovacou pozíciou! Tento cvičebný  diskomfort nie je ale  negatívna štrukturálna bolesť spojená so  zranením. Pokiaľ má klient   pochybnosti, či je to  bolesť alebo cvičebný diskomfort, je nutné  nám dať vedieť  presnú pozíciu, druh cviku a  dĺžku  diskomfortu .

 

Budem pociťovať svalovú únavu a istý diskomfort po cvičení?
Je to veľmi pravdepodobné.  Po cvičení  a resp. na  druhý deň bude určitý stupeň svalovej únavy. (úplne iný, než  z  klasickej posilňovne). V tele sa začínajú prebúdzať  nevyužívané svalové skupiny, ktoré boli do tej  doby v nečinnosti.Telo sa naviac dostáva do novej štrukturálnej pozície a to chvíľu potrvá, než si na novú pozíciu zvykne. Môžu nastať určité neobvyklé pocity, čo je znakom dobre navrhnutého MBF® menu.

 

Môžem pokračovať i v iných aktivitách (športoch, činnostiach,…atď.)
počas obdobia, keď som na MBF® menu?

Vo väčšine prípadov áno. Všetko závisí na individuálnom stave klienta. Niekedy je nutné, aby  si klient  dal kratšiu pauzu  resp. určitým spôsobom modifikoval dané pohybové (športové) aktivity tak, aby nedošlo k narušeniu progresie MBF® cvikov. Všetko je  súčasťou MBF® konzultácie, ktorá je rozdelená  do niekoľkých fáz. Tu sa klient dozvie i o tejto problematike.

 

Je možné začleniť ďalšie alternatívne metódy/chiropraktik , akupunktúra,
masáže, atď.), do obdobia, keď som na MBF® menu?

Samozrejme. Avšak MBF® by malo byť Vaším základom. Ostatné metódy sú pomocným prostriedkom,  ktoré   pokiaľ sú dobre  prevedené,  môžu dokonca ešte  urýchliť  celý proces. 

 

A čo konvenčné medicínske postupy ako sú lieky, operácie,…atď.
Všetko má svoje miesto. Je samozrejmé, že klasické postupy sú niekedy  nevyhnutné. Avšak mnohokrát, keď to nie je vôbec potrebné, sme proti užívaniu invazívnych metód a  liekov. Potrebná konzultácia s MBF® odborníkom, resp.  s  vaším lekárom je tu preto často veľmi dôležitá.

 

Aké najčastejšie problémy (chyby) nastávajú u klientov, ktorí cvičia MBF® program?

 

- nepravidelný MBF® update – vedie ku spomaleniu progresie a eventuálne  k zastaveniu  pozitívneho štrukturálneho vývoja klienta.
- nepresné prevedenie  cvikov /v prípade on-line verzie/  Každý klient dostane log in (heslo) na stránku video klipov, kde sú detailne vysvetlené cviky, najčastejšie chyby,…atď. V prípade pochybností, je nutné situáciu konzultovať s MBF® odborníkom osobne (v prípade on-line verzie)  alebo  na základe  zaslaného klipu  cvičiaceho klienta.
- nerešpektovanie rád, ohľadom ďalších športových aktivít v období, keď je klient na MBF® programe  - je veľmi časté, že klient, ktorý má  chronické pohybové problémy, z jednostrannej záťaže (predovšetkým vrcholoví športovci) nerešpektujú  rady MBF® odborníka. Niekedy je nevyhnutné, do určitej miery obmedziť určité aktivity, tak aby sa telo  štrukturálne  posilnilo. Potom návrat do plného tréningu nebude problém.  U niektorých klientov ale vidíme pravý opak. Progresia je potom  ďaleko pomalšia. Doslova klient robí 2 kroky vpred a 1 krok  vzad!

 

Čo keď sa počas vyšších levelov MBF® cvikov/napr. v udržovacej fáze programu/
zraním, napr. pri športe, pretekoch…atď.? Je možné pokračovať v danom menu
stále ďalej alebo je nutné previesť update podľa aktuálneho stavu tela?
To je situácia, ktorú klienti niekedy zažívajú, predovšetkým z radov vrcholových športovcov. Je nutné pochopiť, že telo  po akomkoľvek zranení, je už v úplne inej posturálnej pozícii, ako bolo pred zranením. Preto cvičiť program, ktorý bol navrhnutý predtým - je veľká chyba!! Môže byť z toho viac škody ako úžitku. Je to ako s klasickým cvičením. V dobrej telesnej situácii môžete napr. drepovať 150kg, ale keď sa zraníte, bolo by nezmyselné cvičiť s rovnakými váhami. Je nutné znížiť level  a u MBF® programu to  často znamená  úplne iné cviky  a novú  sekvenciu  podľa  aktuálneho stavu klienta.

 

 Ako prebieha samotný proces, keď mám záujem o MBF® program?
Na základe e-mailu, si dohodneme čas  - kedy prebehne  telefonický kontakt. Tam si upresníme, o akú formu máte presne záujem. V prípade  osobnej  návštevy  v niektorých  z našich centier (budú v prevádzke v období od jesene 2008)  prebehne vstupný rozhovor   a vstupný screening. Muži v shortkách, ženy v plavkách/. MBF® screening je základom  pre presné zhodnotenie   situácie klienta a navrhnutiu správnej  sekvencie  cvikov. Na základe patentovaného MBF® systému, náš   licencovaný a vyškolený pracovník prevedie  mnoho  pozorovaní    ohľadne  pozície  tela, kolien, ramien, bokov, rúk,  hlavy,…atď... bez akéhokoľvek  kontaktu s klientom! Po tom  navrhne sekvenciu  MBF® cvikov  a klient začína cvičiť  -  pod  osobným dohľadom MBF® odborníka. Na záver  mu zašleme na e-mail  rekapituláciu cvikov spolu s heslom na prihlásenie do platenej zóny, kde sa nachádza  detailné vysvetlenie  cvikov, pre prípad, že by klient niektoré konkrétne detaily zabudol. Samozrejme, má možnosť telefonicky konzultovať  svoju situáciu kedykoľvek.   
Pokiaľ má klient záujem   o tzv. on-line verziu  cez internet, po vstupe do platenej  zóny - prevedieme vstupné  dotazníkové zistenie. Po tom  prebehne  finančná  transakcia (v plne zabezpečenom stave cez PAY PAL), na záver ktorej  klient dostane notifikáciu (na e-mail) a súčasne log in (heslo)  pre vstup do zoznamu   cvikov. V tejto sekcii nájde  i odkaz ( s vysvetlivkami), odkiaľ  nám zašle  i svoje foto (resp. foto  môže  zaslať jednoducho  i e-mailom.) My do 2-3 pracovných dní zašleme  MBF® menu šité na mieru. Je to určitý proces, ktorý je konzultovaný  i s odborníkmi  v USA (v prípade vážnejších   stavov klienta)  BEZ  ďalšieho  navýšenia  poplatku  -  preto to trvá  niekedy   dlhšie. E-mailom dostane konkrétnu  sekvenciu MBF®  cvikov. Klient má súčasne možnosť kedykoľvek   telefonicky (na základe dohodnutého  času – cez  e-mail)  konzultovať s nami svoju  situáciu a pocity počas cvičenia.

 

Platbu  je možno taktiež poslať klasicky - prevodným príkazom, ale pretože transakcia trvá dlhšie, je potrebné počítať aspoň s 3-4 dňami. Proces je podobný ako cez paypal systém. Po obdržaní platby, vyrozumieme  klienta a ten nám spolu s  dotazníkom  zašle  aj  svoje foto. Do 2-3 pracovných dní po prijatí foto - dostane  konkrétny MBF® program spolu s heslom do platenej zóny, kde nájde video klipy.

 

Aká je Vaša garancia, že MBF® bude fungovať?

Za dobu čo MBF® funguje v USA (od roku 1993), resp. za našu  dobu činnosti na Slovensku a v Čechách, sa nám  nestalo ani raz, aby klient, ktorý  presne cvičí MBF® program  a nasleduje rady a tipy  MBF® odborníka, nezlepšil svoju svalovo/skeletovú  situáciu. Pokiaľ  program nebude fungovať, okamžite  Vám vrátime peniaze  naspäť! Tak sme si istí, efektivitou MBF® systému! Sme pravdepodobne  jediní  v tejto  oblasti, ktorí   dávame takúto unikátnu garanciu a ponuku . V klasickej medicíne nikdy nepočujete o nejakej  garancii a refundácii!