Čím je mbf jedinečná a iná oproti ostatným metódam


Čím je MBF iné?

Ľudia nám stále píšu a pýtajú sa, čím je MBF® iné oproti ostatným alternatívam. Tu je pár kľúčových konceptov, ktoré je nutné zvážiť, a rozhodnúť sa, či je skutočne MBF® ideálny pre Vás:MBF® systém vyžaduje Vašu participáciu, aktívnu účasť. MBF® odborník Vám dá metódu, systematiku cvikov a je len na Vás ich pravidelne cvičiť. Osobný prístup a každodenná participácia je kľúčový faktor k efektivite systému!


MBF® sa díva na problémy posturálneho charakteru z uhlu kľúčových problémov a snaží sa vnímať telo ako jeden celok. Nič v tele sa nedeje izolovane. MBF® systém nie je založený na hľadaní a odstraňovaní Vašich konečných symptómov. Je založený na odstránení kľúčových problémov, ktorých odstránením dôjde k eliminácii následných symptómov!


MBF® nie je rýchla odpoveď na Vaše problémy. Zmena v svalovo/skeletovej pozícii tela je určitý proces, ktorý vyžaduje určitý čas. Je potrebné pochopiť, že rýchle odstránenie problémov, ktoré vznikali často mnoho rokov, je len dočasné. Za krátku dobu, totiž nie je možné 100% odstrániť posturálne dysfunkcie v tele. Áno, je možné eliminovať kľúčové stavy chronickej bolesti /bolesti krížov, chrbtice, krku, kolien, bedrového kĺbu/, ale to neznamená, že telo je v 100% ideálnej svalovo/skeletovej pozícii. To vyžaduje určitý čas.
MBF® je metóda, bez akéhokoľvek fyzického kontaktu s klientom. Metódy ako sú akupunktúra, chiropraktici apod. majú určite svoje miesto, ale u klienta nie je nikdy možné nahradiť skúseného odborníka, čo sa terapie týka. U MBF® cvikov naopak všetko závisí na klientovi - kedy dokáže 100% sám pracovať aktívne na svojej posturálnej pozícii, doma v súkromí, bez akejkoľvek pomoci a tým sám aktívne pristupuje ku svojmu zdraviu.


MBF® je navrhnuté s cieľom „osamostatniť“ klienta a dostať ho do situácie, kedy už nebude potrebovať MBF® program. Nechceme, aby sa stal závislým na MBF® programoch! To však vyžaduje istý čas a hlavne i určitú zmenu životného štýlu klienta. Potom nie je problém dostať sa do ideálneho rovnovážneho svalovo/skeletového stavu.


Vidieť je 100-krát viac ako počuť. Po odcvičení MBF® menu cvikov je 100% evidentné, že pozícia tela klienta, jeho držanie, uhly sa viditeľne zlepšili. Je možné opäť uskutočniť tzv. MBF analýzu klienta a dokázať efektivitu MBF® – čo je neprehliadnuteľný fakt jej neuveriteľnej účinnosti.


100% refundácie poplatku! Ako už bolo povedané, za dobu čo MBF® funguje v USA (od roku 1993), resp. za našu dobu činnosti na Slovensku a v Čechách, sa nám ešte nestalo ani raz, aby klient, ktorý presne cvičí MBF® program a dodržiava rady a tipy MBF® odborníka, nezlepšil svoju svalovo/skeletovú situáciu - a to i viditeľne! Pokiaľ program nebude fungovať, okamžite Vám vrátime peniaze naspať!