Pre koho je MBF určený?


Manazer
Plavci
Golf

Univerzálny MBF systém


Z našej skúsenosti môžeme povedať, že prakticky pre kohokoľvek! Všeobecne povedané, MBF® systém pôsobí v niekoľkých úrovniach:


Metóda rehabilitácie

Ako metóda rehabilitácie - po operáciách, akútnych pracovných a športových úrazoch a iných traumách. Trauma spôsobí štrukturálne kompenzácie, ktoré sa prejavia doslova v celom tele a negatívne ovplyvňujú celý reťazec zmien. Čím skôr klient začne so správne navrhnutými MBF® cvikmi, tým sa viac skráti doba rekonvalescencie a súčasne sa zabráni neskorším komplikáciám, ktoré sa môžu prejaviť úplne inde na tele ako aj v emocionálnych a mentálnych problémoch alebo v oblasti zdravého spánku.


Metóda odstránenia bolesti

Ako metóda odstránenia bolesti – štrukturálne kompenzácie neznamenajú len „pokrivenú“ pozíciu tela. Šľachy, väzivá, kĺby, stavce a svaly sa doslova nenachádzajú v ideálnom stave, čo môže spôsobiť bolesť. Klasický konzervatívny prístup k riešeniu bolesti môže do istej miery pomôcť, ale telo sa nikdy celkom neuzdraví a nebude 100% bez bolesti pokiaľ ho nenavrátime do pôvodného štrukturálneho stavu (ideálnej posturálnej pozície) a to ide len na základe špecificky – doslova vedecky – navrhnutých cvikov, odborníkom na MBF®.


mma
futbal
beh

Kompenzačná metóda

Ako kompenzačná metóda pre osoby, atlétov, futbalistov, hráčov golfu, tenistov, vrcholových športovcov, ktorí jednostranne preťažujú pohybový aparát. Diagnózy ako je tendinitída, bursitída, osteoarthritída, carpal tunel syndrom, tzv. „bežecké“ koleno, tenisový lakeť či problémy s meniskom …a iné, sú často výsledkom jednostrannej záťaže. V športu všeobecne je veľmi často jedna strana preťažená, pretože telo (často i na základe historicky starého zranenia) je roky mimo ideálnu tzv. posturálnu pozíciu. Posunuté rameno, rotácia panvy, posuny v uhloch kolien, to sú len niektoré z mnohých ukazovateľov, ktoré MBF® odborník sleduje. Bez včasnej MBF® analýzy, často situácia prejde do chronicity! Cieľom MBF® systému je návrat tela späť do rovnováhy, z pohľadu tonických hlbokých (posturálnych) svalov a skeletu.


Aktívna metóda

Ako „aktívna metóda “ zvýšenia svojho zdravia a zdravého športovania pre osoby, ktoré nevykonávajú žiadnu fyzickú činnosť - napr. vykonávajú sedavé zamestnania. Ľudské telo je geneticky predurčené na pohyb. Preto doslova platí zásada: „ Keď ho nevyužívaš, stratíš ho“. Toto platí veľmi často o svalovo/skeletovom systéme. Atrofia týchto svalov opäť vedie ku kompenzácii a tá reťazí ďalšie kompenzácie, čo má za následok bolesti a eventuálne prechod do chronického bolestivého stavu, čím sa drasticky znižuje každodenný komfort.


Metóda zvyšujúca výkon

Ako metóda zvyšujúca športový výkon a ako prevencia zranení - čím je telo viacej štrukturálne (zvnútra) v ideálnom, rovnovážnom stave, tým skôr môže podať vyšší výkon a je ďaleko menej náchylné na zranenie. Faktory ako sú flexibilita, sila, akcelerácia v pohybe, ale i vytrvalosť, je priamo ovplyvnená posturálnou pozíciou tela. Tuto oblasť najmä ocenia športovci a hráči profesionálnych klubov, futbalisti, futbalové a iné zväzy, ale i rekreační športovci všeobecne.


Metóda vplývajúca na činnosť vnútorných orgánov

Ako metóda ovplyvňujúca činnosť vnútorných orgánov – tým, že dojde ku správnemu posilneniu hlbokých svalových skupín, nastáva celý reťazec posunov. Posilnením napr. svalových skupín v oblasti panvy dôjde k jej posunu do neutrálnej pozície, čo následne ovplyvní správnu pozíciu tepien, ciev a vnútorných orgánov. Vnútorné orgány, aby fungovali optimálne, musia byť na špecifickej pozícii. Cvičenie MBF® teda môže veľmi pozitívne ovplyvniť výskyt napr. dýchacích problémov, reprodukčné problémy, zlepšiť spánok atd.


Metóda dodávajúca telu energiu, odstraňujúca stres a zabraňujúca predčasnému starnutiu

Telo, ktoré je v správnej svalovej rovnováhe, pracuje oveľa ekonomickejšie a menej sa unaví. Hlboké brušné dýchanie, ako základ kvalitného MBF® menu cvikov, má ďalej pozitívny vplyv na oblasť stresu. Celkovo to prispieva k harmonickému stavu tela a obmedzuje vznik mnohých problémov spojených so starnutím a degradáciou zdravia.


Metóda zníženia hmotnosti

Ako metóda zníženia hmotnosti – viac svalov znamená viac spálených kalórií. Platí teda, že posilnenie hlbokých svalových štruktúr, ktoré nevyužívame, a ktoré do vysokej miery atrofovali rokmi nečinnosti, dôjde k zvýšeniu energetického výdaja a spaľovania.