www.mentalcoach.sk


MBF® systém, vychádza z unikátnej metódy analýzy ľudského tela. Na základe tzv. MBF® „screeningu“ prevedenej licencovaným odborníkom, je navrhnutá špecifická sekvencia cvikov, individuálna a jedinečná danému klientovi. Cviky nevyžadujú prakticky žiadne špecifické vybavenie, ktoré by nebolo vo vybavení bežnej domácnosti!!

Za MBF Menu môžete zaplatiť prevodom alebo ONLINE PayPal systémom, stačí sa registrovať!ON-LINE VERZIA (cez internet)

kedy na základe telefonickej konverzácie a zaslaných špecifických foto klienta, dôjde k MBF screeningu a zaslaniu detailnej sekvencie cvikov spolu s videoklipmi - ako ich správne cvičiť . Posturálny stav klienta je automaticky konzultovaný s MBF odborníkom v USA! V cene je jedno MBF menu , spolu s telefonickou (resp. e-mailovou) komunikáciou podľa individuálnych potrieb klienta.
Len pre klientov od 4 levelu update.

100 EUR REGISTROVAŤ | Ak ste už registrovaný, pokračujte zadaním prihlasovacieho mena a hesla v ľavej časti stránky.OSOBNÁ MBF® ANALÝZA

Spišská Nová Ves, Trnava. Tieto centrá sú v súčasnej dobe v príprave a budú uvedené do prevádzky v priebehu niekoľkých mesiacov. Na základe osobnej analýzy , dôjde samozrejme k presnejšiemu screeningu. Vhodné predovšetkým pre vrcholových športovcov alebo pre osoby požadujúce najvyšší level kvality a osobný prístup.

130 EUR
V prípade  dochádzky za klientom, bude účtovaná jednotná  cena 160,- Eur + náklady na cestu. Platbu je možné uskutočniť prevodom alebo osobne.
REGISTROVAŤ | Ak ste už registrovaný, pokračujte zadaním prihlasovacieho mena a hesla v ľavej časti stránky.OSOBNÉ KONZULTÁCIE

Ďalšia osobná konzultácia v oblasti cvikov a MBF® silového cvičenia

35 EUR / hod. REGISTROVAŤ | Ak ste už registrovaný, pokračujte zadaním prihlasovacieho mena a hesla v ľavej časti stránky.


MBF menu je možné zaplatiť aj prevodom na náš účet: VÚB Spišská Nová Ves, č.ú. 1618014556/0200
Záujemcom ponúkame možnosť vystavenia zálohovej faktúry.
Pre blizsie informácie nás prosím kontaktujte.